Skjermvegger

Det perfekte skjermsystem som er utviklet for å gjøre livet enklere på sykehus, sykehjem og andre pleieinstitusjoner. Til glede for både pasienter og personale.

Skjermvegger dekker flere behov og er fleksible og praktisk anvendbare. De bidrar til optimal hygiene.

Skjermvegger leveres i mange høyder, lengder og farger som gjør at de passer inn i de fleste pleiemiljøer.

Skjermsystemene er brannklassifisert i følge europeisk norm.

Skjermvegger til helseinstitusjoner, sykehus og offentlige miljøer.
Skjermvegger til helseinstitusjoner, sykehus og offentlige miljøer.
Skjermvegger til helseinstitusjoner, sykehus og offentlige miljøer.
Skjermvegger til helseinstitusjoner, sykehus og offentlige miljøer.
Skjermvegger til helseinstitusjoner, sykehus og offentlige miljøer.
Skjermvegger til helseinstitusjoner, sykehus og offentlige miljøer.